2 jul 2021

Storgården Borettslag og Telenor har forlenget sin avtale

Storgården Borettslag og Telenor har forlenget sin avtale, og i den forbindelse skal gammelt Canal Digital utstyr byttes ut med Telenors nye modeller.

Byttet innebefatter trådløs ruter og tv-dekoder (ikke fibersentral).

Byttet av utstyr starter i uke 28 og vil gå ut august.

Hver enkelt beboer blir kontaktet av Tessta Connect AS via SMS fra nummer 974 28 018 med forslag på dag og tidsintervall for bytte.

De det ikke skulle passe for trenger ikke svare på meldingen man får tilsendt. Man blir kontaktet på nytt om foreslått dag ikke passer.

For de det passer for svarer bare på meldingen med navn, adresse, ønsket dag samt tidsintervall. Ring direkte til montøren om det er enklere.