Parkeringplasser

Laget disponerer også et antall parkeringsplasser. Disse er til disposisjon for lagets beboere. Alle må ha gyldig Parkeringsbevis via Europark. Det må meldes inn via hjemmesiden til storgården borettslag. Dere vil deretter få en link fra Europark hvor dere kan registrere 2 registreringsnummer pr. teilighet. Dette kan endres så ofte man vil. Beboer er selv ansvarlig for at korrekt reg.nr. er registrert.

 

Uregistrete biler på Storgårdens plasse.

Uregistrerte biler som står på Storgårdens parkeringsplasser vil bli fjernet for eiers regning og risiko.