Endret: 2 sep 2020     Opprettet: 28 mai 2020

Origo bygg as, nye inngangsdører?

Det vil komme et tilbud fra Origo bygg om skifte av inngangsdører. Følg med i postkassene. Vi vil presisere at dette gjelder de gamle dørene med brevsprekk. Tilbudet er frivillig for den enkelte beboer.

Origo bygg as