Endret: 26 nov 2019     Opprettet: 30 apr 2019

Kontaktinfo i borettslaget

Bygg tekniske henvendelser slik som feil og mangler på bygning ute og inne, skal
sendes vaktmester (vaktmester@storgaarden.no)
Øvrig henvendelser sendes styreleder (styreleder@storgaarden.no), telefon  973 08 440.