Endret: 7 nov 2018     Opprettet: 23 jun 2018

HMS er gjennomført på følgende steder

Det er gjennomført HMS i følgende enheter;
Raukveien 1
Enebakkveien 164
Havreveien 11
Havreveien 9

Enebakkveien 178-182

Byggveien og Havreveien, lavblokkene

Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av fellesarealer, spesielt rømningsveier skal være fri for esker, møbler og annet.  Skohyller utenfor dører må fjernes da dette vil være i veien for brann og/eller syketransport. Ellers var det fint å ryddig på loft og kjeller.

I tillegg er det gjennomført HMS på felles utearealer og lekeplasser i havredalen