Endret: 26 nov 2019     Opprettet: 18 des 2018

Fellesområder

rydding av fellesområdet (loft kjeller og rømningsveier)

Styret har igjen fått en del henvendelser angående avfall som plasseres ved boder og på øvrige fellesområder.

Vi henstiller alle beboere om å fjerne dette og gjør igjen oppmerksom på at man kan levere inntil 1m3 gratis på Ryen Gjenbruks-stasjon.