Dyrehold

Det må søkes styret om å holde hund eller katt også for dyr i pensjon.

Vedlagt følger 2 skjemaer for søking om dyrehold

Søknadsskjema om dyrehold

Forespørsel til beboer

Husordensregler for Storgården borettslag

DYREHOLD

1. Alle dyreeiere er pliktig til å registrere hunden/katten. Ved innflytting skal eventuelle dyr godkjennes før tillatelse gis.

2. Hund og katt skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets eiendom, samt at den må føres av en person som har kontroll over dyret.

3. Hundeeiere er erstatningspliktige for enhver skade som hunden/katten måtte påføre personer eller eiendommen.

4. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

5. Det er ikke tillatt å holde kamphunder, for eksempel Pitbullterrier.

6. Dyreeiere er forpliktet til å sette seg inn i bestemmelser for Oslo kommune (Politivedtekene samt viltlov.)

7. Ved berettige klager på dyreholdet, minner vi om at dyrehold er en del av husleiekontrakten, og betraktes som mislighold av denne.

8. Alle klager sendes skriftlig til styret for behandling, og eventuelt oversendes til den valgte dyrekomite.

9. Innsigelser hvor legeerklæring fremlegges fra oppgangens beboere må respekteres av søker av dyrehold.