Branninstruks for Storgården brl.

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern er en svært viktig del av internkontrollen i borettslag og sameier. De fleste branner utvikler seg veldig raskt. Fire ting er spesielt viktig i denne sammenheng:

  • beboerne må varsles om at det brenner så tidlig som mulig

  • egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen

  • brannskillene må virke som forutsatt, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen

  • beboerne må raskt og trygt kunne rømme den brennende bygningen

Ansvar for røykvarsler og slokkeutstyr

Det er eier, representert ved styret i borettslaget eller sameiet, som har ansvaret for at det blir montert røykvarsler og manuelt håndslokkeutstyr i hver boenhet. Eier kan komme i erstatningsansvar, hvis anskaffelse og montering ikke er fulgt opp.

Det er bruker av den enkelte boligenhet som har ansvaret for å vedlikeholde og kontrollere at slokkeutstyret og røykvarslerne er i orden. Der eier og bruker ikke er samme person, er det viktig at styret i borettslaget og sameiet gjør andelseiere/beboere oppmerksom på det ansvar de selv har for vedlikehold.

Vedlegg Branninstruks