Endret: 27 sep 2021     Opprettet: 30 apr 2021

Ladeklar har nå fullført arbeidet med ladeplassene på Storgården sine plasser

Det vil bli 9 plasser utenfor Havrevn. 9 som har ladeplikt med maks 16 timers parkering (det må benyttes urskive som legges i vindu slik som på offentlig el. parkering). gjeldende fra 1.oktober 2021 På de andre 7 plassene utenfor Havrevn. 11, vil det ikke bli ladeplikt i første omgang, men lademulighet.

Det vil være mulig å benytte disse plassene allerede i dag, men vi vil varsle Europark om at de kan forholde seg til gjeldende nye parkeringsbestemmelser fra fredag 1.oktober 2021.  Det vil også være informasjon/skilting ved p-plassene.