Vaktmester

Vaktmesterkontoret er i fyrhuset

Havrevn.5 0680 Oslo

Tlf: 22 67 61 37

Borettslaget har vaktmestrene Rune Sagen og Morten Nygaard til å ivareta daglig drift og løpende vedlikehold. De har også ansvar for fyrhus, varmesystem og utearealer.

De kan treffes på telefon 22 67 61 37 i kontortiden 08.00 – 09.00 og 11.00 – 11.30.

eller mail vaktmester@storgaarden.no