Styret

Styret har kontor i

Raukveien 6

0680 Oslo

Mail: styreleder@storgaarden.no, tlf.  973 08 440.

Brev/post legges i postkassa på nedsiden av Raukveien 6.

Styret avholder møte en gang i måneden fra kl. 18.00. (ferie i juli)