30 jun 2021

GOD SOMMER

Styret har ferie i julimåned, det må påregnes litt lenger svarfrist. Vi ønsker alle en riktig god sommer!