16 feb 2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamling vil avholdes i april, vi kommer tilbake med tid senere. Det vil sannsynligvis også i år avholdes digitalt. Vi håper å få til infomøte om fasade rehabilitering i forkant av møte.