25 sep 2020

Gassbeholder

Ved rydding av grillutstyr skal gassbeholderen ikke oppbevares innendørs. Sett det ut!